Пакет прикладних програм TV

Пакет прикладних програм TV розроблений кафедрою "Теплогазопостачання і вентиляція" Уральського державного технічного університету -УПИ і надається студентам спеціальності "Теплогазопостачання і вентиляція" безоплатно.

Розробники програм:

 • доцент Толстова Юлія Ісааківна;
 • професор Шумілов Рудольф Миколайович. Робочий телефон 75-46-45.

Пакет програм дозволяє виконувати наступні розрахунки.

Теплопостачання

1. Гідравлічний розрахунок теплової мережі.

2. Розрахунок підігрівачів гарячого водопостачання: підключених по змішаній схемі; для послідовної схеми підключення; для паралельної схеми підключення.

Опалювання і вентиляція

 1. Розрахунок теплонадходжень від сонячної радіації через заповнення світлових отворів і покриття.
 2. Розрахунок тепловиділень від стін промислових печей.
 3. Розрахунок продуктивності місцевих відсмоктувань від укриттів перевантажувальних вузлів сипких матеріалів.
 4. Розрахунок бортових відсмоктувань і передувань.
 5. Розрахунок водяних і парових калориферів.
 6. Розрахунок двосторонніх повітряних завіс.
 7. Розрахунок розсіювання викидів за межами циркуляційних зон.
 8. Розрахунок повітрерозподілення горизонтальними струменями, що настеляються.
 9. Гідравлічний розрахунок водяних і парових систем опалювання.

Запуск програми розрахунків може бути здійснений одним з наступних способів:

а) З WINDOWS. Програмою "Мій комп'ютер" запускається програма menu.bas пакету з вказівкою (по запиту комп'ютера) місцезнаходження програми для відкриття gwbasik.exe. Решта всіх дій виконується по вказівках програми menu.

б) виділити файл gwbasik.exe і запустити подвійним клацанням лівої кнопки миші. Натиснути функціональну клавішу комп'ютера F3. На екранепоявітся текст "LOAD” .У цьому рядку поряд з лапками набрати текст menu і натиснути клавішу ENTER. По-сле цього запустити програму menu натисненням клавіші F2. Решта всіх дій виконується по вказівках програми menu.

в) Послідовність операцій по завантаженню і запуску програми-меню з-під Norton Commander (або Volkow Commander) приведена нижче.

Ваші дії (Примітки)

 1. Включити живлення комп'ютера. Спалахує індикатор кнопки включення і йде завантаження операційної системи. Якщо у Вас встановлена операційна система WINDOWS, перейти на NC або VC
 2. Вставити дискету в дисковод. Наприклад, в "В" (або "А").
 3. Натиснути клавіші Alt + F1 (или Alt + F2) З'явиться список пристроїв: A B C D …
 4. Клавішами (стрілка вліво або управо) перемістити курсор (або "А") і натиснути Enter. З'явиться каталог дискети В (можливо, у вашому комп'ютері для дискет призначений пристрій А)
 5. Клавішею Tab перекласти курсор на ліву (або праву) панель .
 6. Клавішами (стрілка вгору або вниз) перемістити курсор на рядок з написом TV0-01 и натиснути Enter (перехід в підкаталог TV0-01).
 7. Клавішами (стрілка вгору або вниз) перемістити курсор на рядок gwbasic.exe і натиснути Ctrl + Enter (команда завантаження файлу gwbasic спільно з іншими файлами).
 8. Клавішами (стрілка вгору або вниз) перемістити курсор на рядок menu.bas і натиснути Ctrl + Enter (команда завантаження одночасно з попереднім файлу menu)
 9. Натиснути Enter. (Проводитися завантаження замовлених файлів з автозапуском меню. Всі розрахункові програми мають вихід в меню і в Norton Commander.

Додаткові можливості:

 • зупинити виконання Бэйсік-програми можна шляхом натиснення клавіш Ctrl + Pause ;
 • після цього можливе проглядання тексту програми по команді LIST N1-n2, де N1 - номер рядка програми, з якою замовляється перегляд, а N2 - номер рядка, на якому закінчується перегляд. Слово LIST можна не набирати на клавіатурі, якщо натиснути клавішу F1. Повторний запуск програми після примусової зупинки можна провести натисненням клавіші F2;
 • після зупинки програми можна повернутися в Norton Commander, якщо набрати на клавіатурі SYSTEM і натиснути Enter;
 • вивід на друк початкових даних і результатів розрахунку, якщо це не передбачено програм-мой, можна спробувати організувати за допомогою клавішіPrint Screen.

Викачати програму ви можете по посиланню

Українська